Pracownia technologiczna (wykonywanie płytek PCB) | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownia technologiczna (wykonywanie płytek PCB)

Wytyczne dotyczące zamówień płytek PCB

Kontakt w sprawie wykonywania układów pod adresem: zielik4@gmail.com

Płytki bez otworów:

 • Przyjmowane są tylko pliki w formacie *.gbr.
 • Brak podziału na warstwy - jedna strona płytki to jeden plik.
 • Plik ze stroną górną płytki powinien mieć nazwę "top", a z dolną "bottom".
 • Plik bottom.gbr powinien być lustrzanym odbiciem oryginalnego projektu.
 • W projektach warstwa miedzi ma być zaznaczona kolorem - brak miedzi to czarne tło.
 • Należy załączyć plik z rysunkiem poglądowym pokazującym ułożenie stron "top" i "bottom" względem siebie.
 • W projektach płytek dwustronnych należy umieścić znaczniki umożliwiające jednoznaczne spasowanie warstw (sugeruje się aby jeden ze znaczników był niesymetryczny).
 • W przypadku laminatów dwustronnych, w których tylko na jednej stronie ma powstać obwód, zaznaczyć wyrażnie czy na drugiej stronie ma pozostać warstwa miedzi czy ma zostać usunięta.
 • Określić rodzaj i grubość laminatu.
 • Określić czy laminat zostanie dostarczony, czy ma zostać użyty laminat będący na stanie KIMiA. W pierwszym przypadku rozmiar laminatu powinien być większy przynajmniej o 5mm w każdą stronę układu.
 • Zaznaczyć do jakiego rozmiaru płytka ma być przycięta. Jeśli nie zostanie to określone będzie to domyślnie około 5mm od zewnętrznego obrysu/znacznika.
 • Maksymalny rozmiar płytki to A4.

Płytki z otworami:

 • Obowiązuje powyższa specyfikacja za wyjątkiem pkt. 2.
 • Warstwę z otworami należy załączyć w formacie *.drl.
 • Zarówno na warstwie *.drl jak i *.gbr należy umieścić znaczniki w tych samych