Międzywydziałowe Koło Naukowe "Zarządzanie IT"

E-mail ogólny koła: kolo@zarzadzanieit.com

Prezes: Juliusz Dziedzic, e-mail: julek0250@gmail.com
Siedziba: Stary budynek ETI Politechniki Gdańskiej, pok. 633

Opiekun: dr inż. Jakub Miler
Adres e-mail: jakub.miler@eti.pg.edu.pl
Tel. kontaktowy: +48 58 347 26 97

Koło naukowe na FB

Konferencja beIT organizowana przez koło