Studia podyplomowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"  XXV edycja (2023/24)

Dwusemestralne studia podyplomowe "Nowoczesne  metody inżynierii oprogramowania" adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u słuchaczy zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty (moduły) składające się na program studiów dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów przynajmniej I stopnia.

Studia „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania” uzyskały w roku 2017 certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”, przyznawany w ogólnopolskim programie akredytacyjnym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W tym programie certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu i metod realizacji studiów. Komisja Ekspertów, składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych, nagradza kierunki i specjalności doskonale dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Okres zajęć: Data rozpoczęcia XXV edycji Studiów: 21.10.2023
Zakończenie: 26.05.2024
Czas trwania Studiów: 196 godzin lekcyjnych: zajęcia w ciągu 14 weekendów, od soboty (od godz. 09:00-17:00) do niedzieli (do godz. 15:00). Zajęcia na Studiach odbywają się co dwa tygodnie.
Dyplomy: Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Janina Cholewińska, Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział ETI
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
tel: +48 58 347 27 27, e-mail: kiop@eti.pg.edu.pl
Liczba miejsc: 12
Koszt Studiów:

koszt: 8000 zł  -  płatne w dwóch ratach. 

Studenci otrzymują:
- karty wjazdowe na teren PG,
- kawę, herbatę i słodycze,
- kartę biblioteczną, która daje dostęp do zasobów bibliotecznych na Wydziale ETI.

Termin zgłoszeń do 14.10.2023 - decyduje kolejność zgłoszeń
Dodatkowo zgłoszenie musi być potwierdzone zaliczką w wysokością 400 zł płatną do 14.10.2023  (nie podlega ona zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w studium).
Uwaga: Istnieje również możliwość zapisów na indywidualne kursy (przedmioty) prowadzone w ramach Studiów

 

Kandydaci na uczestników studiów podyplomowych powinni zapoznać się z regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, dostępnym pod adresem
 
Rekrutacja na studia podyplomowe, poprzedzona zgłoszeniem, odbywa się w systemie eRekrutacja (instrukcja dla kandydata). Rekrutacja rozpoczyna się 5 września 2023 r.