Studia podyplomowe "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"  XXVI edycja (2024/25)

26 października 2024 r. planowane jest uruchomienie XXVI edycji studiów podyplomowych "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania", która potrwa do 25 maja 2025 r. Rejestracja na studia zostanie uruchomiona 26 sierpnia 2024 r. Zasady uczestnictwa i realizacji zajęć, w tym koszt, pozostają takie same jak w roku akademickim 2023/24. Zapraszamy!

Dwusemestralne studia podyplomowe "Nowoczesne  metody inżynierii oprogramowania" adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u słuchaczy zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty (moduły) składające się na program studiów dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów przynajmniej I stopnia.

Studia „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania” uzyskały w roku 2017 certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”, przyznawany w ogólnopolskim programie akredytacyjnym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W tym programie certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu i metod realizacji studiów. Komisja Ekspertów, składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych, nagradza kierunki i specjalności doskonale dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Okres zajęć: Data rozpoczęcia XXVI edycji Studiów: 26.10.2024
Zakończenie: 25.05.2025
Czas trwania Studiów: 196 godzin lekcyjnych: zajęcia w ciągu 14 weekendów, od soboty (od godz. 09:00-17:00) do niedzieli (do godz. 15:00). Zajęcia na Studiach odbywają się co dwa tygodnie.
Dyplomy: Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Janina Cholewińska, Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział ETI
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
tel: +48 58 347 27 27, e-mail: kiop@eti.pg.edu.pl
Liczba miejsc: 12
Koszt Studiów:

koszt: 8000 zł  -  płatne w dwóch ratach. 

Studenci otrzymują karty wjazdowe na teren PG.

Termin zgłoszeń do 14.10.2024 - decyduje kolejność zgłoszeń
Dodatkowo zgłoszenie musi być potwierdzone zaliczką w wysokością 400 zł płatną do 14.10.2024  (nie podlega ona zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w studium).
Uwaga: Istnieje również możliwość zapisów na indywidualne kursy (przedmioty) prowadzone w ramach Studiów

 

Kandydaci na uczestników studiów podyplomowych powinni zapoznać się z regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, dostępnym pod adresem
 
Rekrutacja na studia podyplomowe, poprzedzona zgłoszeniem, odbywa się w systemie eRekrutacja (instrukcja dla kandydata). Rekrutacja rozpoczyna się 26 sierpnia 2024 r.