Zdjęcie pracowników katedry

W Katedrze Inżynierii Oprogramowania realizowane są badania naukowe w zakresie informatyki, kształcenie wysokiej klasy specjalistów oraz  rozwijanie współpracy z otoczeniem przemysłowym w zakresie transferu wyników naukowych do zastosowań praktycznych.

Główne kierunki badawcze Katedry obejmują: zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem systemów informatycznych, zarządzanie wiedzą i danymi, współczesne metody inżynierii oprogramowania, informatyka afektywna oraz zagadnienia użyteczności oprogramowania mobilnego.

Katedra jest zaangażowana w realizację przedmiotów kierunkowych i profilowych na studiach I stopnia oraz przedmiotów specjalnościowych na studiach II stopnia. I tak, Katedra prowadzi profil "Bazy danych", specjalność "Inżynieria systemów informacyjnych" oraz przedmioty obieralne z zakresu "Zaawansowanej analizy danych". Oferuje również możliwości doskonalenia umiejętności i wiedzy zawodowej informatykom zatrudnionym w przemyśle, oferując studia podyplomowe „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania”.

W 2014 roku pracownicy Katedry założyli spółkę spin-off Argevide Sp. z o.o., której celem jest komercyjne wdrażanie na rynku wyników prowadzonych badań w zakresie bezpieczeństwa systemów, w szczególności oprogramowania NOR-STA.