Dydaktyka KIO | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KIO

Katedra jest zaangażowana w realizację przedmiotów kierunkowych i profilowych na studiach I stopnia oraz przedmiotów specjalnościowych na studiach II stopnia, a także oferuje studia podyplomowe.

Katedra prowadzi na kierunku Informatyka profil "Bazy danych", specjalność podstawową "Inżynieria systemów informacyjnych" oraz przedmioty obieralne z zakresu "Zaawansowanej analizy danych".  Specjalność umożliwia studentom II stopnia zdobycie umiejętności dających w perspektywie prestiżową i ciekawą pracę. Absolwenci są przygotowywani nie tylko jako wysokiej klasy fachowcy, ale również pod kątem przyjmowania przez nich w przyszłości funkcji kierowniczych.

Katedra oferuje również możliwości doskonalenia umiejętności i wiedzy zawodowej informatykom zatrudnionym w przemyśle. Obecnie realizuje Studia Podyplomowe Nowoczesne Metody Inżynierii Oprogramowania.