Przedmioty profilu Bazy Danych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Przedmioty profilu Bazy Danych

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Aplikacje baz danych

mgr inż. Aleksandra Nabożny

1W+1L

7

Projektowanie skalowalnych systemów obiektowych

dr Adam Przybyłek, dr inż. Michał Wróbel

1W+1L+1P

7

Nierelacyjne bazy danych

dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr inż. Teresa Zawadzka

1W+2L

7

Zarządzanie systemami baz danych

dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+2L

7

* Pogrubioną czcionką oznaczono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe.