Specjalność "Inżynieria systemów informacyjnych" | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Specjalność "Inżynieria systemów informacyjnych"

Specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych  (ISI)

Interesuje Cię: zarządzanie projektami i produktami IT, UX, jakość, bezpieczeństwo, strategia informatyzacji, analiza, modelowanie, wymagania, business intelligence?
Chcesz uczestniczyć w ciekawych zajęciach warsztatowych i spotykać się z praktykami z przemysłu?
Chcesz szerzej spojrzeć na biznes IT i znaleźć dla siebie ciekawą ścieżkę kariery?

W ramach specjalności rozwijana jest wiedza obejmująca wszystkie fazy cyklu życia systemu, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy i projektowania systemów informatycznych o wysokiej jakości. Istotny nacisk położono na podstawy metodologiczne i praktyczne, z uwzględnieniem problemów oceny, a także bezpieczeństwa, jakości i niezawodności systemów. W trakcie laboratoriów i projektów stosowane są nowoczesne narzędzia wspomagające konstruowanie oprogramowania oraz narzędzia wspomagające pracę zespołową. Studenci otrzymują również przygotowanie z zakresu zarządzania jakością oraz testowania użyteczności oprogramowania.

Absolwent specjalności będzie przygotowany od strony teoretycznej i praktycznej do uczestnictwa w projekcie informatycznym oraz będzie posiadał świadomość i podstawowe umiejętności związane z grupowym podejściem do rozwiązywania problemów.

Sylwetka absolwenta specjalności:

  • umie analizować problemy biznesowe i dobierać rozwiązania technologiczne,
  • jest przygotowany do wytwarzania systemów informatycznych o dużej złożoności lub/i wysokich wymaganiach jakościowych,
  • umie pracować w zespole, a także posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektami  informatycznymi.

Program specjalności Inżynieria Systemów Informacyjnych:

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Inżynieria wymagań

dr inż. Aleksander Jarzębowicz

1W+1P

1

Użyteczność oprogramowania

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1P

1

Bezpieczeństwo systemów

dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

1

Zarządzanie projektem informatycznym

dr inż. Jakub Miler

1W+1P

1

Laboratorium użyteczności oprogramowania

dr inż. Michał Wróbel

1L

2

Modelowanie i analiza biznesowa

dr inż. Aleksander Jarzębowicz, mgr inż. Rafał Dobrosielski

1W+1P

2

Zarządzanie produktem w branży IT

dr inż. Jakub Miler

1S

2

Przetwarzanie danych w biznesie

dr inż. Aleksandra Karpus, dr hab. inż. Agnieszka Landowska, dr inż. Wojciech Waloszek, dr Paweł Weichbroth, dr inż. Michał Wróbel, dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr inż. Teresa Zawadzka

1W+2L

2

Zarządzanie ewolucją systemów informacyjnych

dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

2

Seminarium dyplomowe magisterskie

dr Paweł Weichbroth, prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

2S

3

Strategie informatyzacji

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1S

3

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

dr hab. inż. Rafał Leszczyna (WZiE), dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

3