Przedmioty kierunkowe (I stopień studiów) | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Przedmioty kierunkowe (I stopień studiów)

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Systemy operacyjne

dr inż. Michał Wróbel, mgr inż. Małgorzata Pykała

2W+2L

2

Bazy danych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr hab. inż. Agnieszka Landowska, dr inż. Michał Wróbel, mgr inż. Małgorzata Pykała

2W+1L+1P

3

Hurtownie danych

dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

1W+2L

5

Inżynieria oprogramowania

dr inż. Aleksander Jarzębowicz, dr inż. Anna Bobkowska, mgr inż. Małgorzata Pykała

2W+2L

5

Społeczne aspekty informatyki

dr inż. Jakub Miler, dr Beata Krawczyk-Bryłka (WZiE)

1W+1P

5

Struktury baz danych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

1W+1P

5

Bazy wiedzy

dr inż. Wojciech Waloszek , dr inż. Aleksander Waloszek

1W+1L

6

Eksploracja danych

dr inż. Wojciech Waloszek, dr Paweł Weichbroth

1W+1L

6

Realizacja projektu informatycznego

dr inż. Jakub Miler, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz

1W+1P

6

Projekt dyplomowy inżynierski

opiekunowie

4P

6-7

Seminarium dyplomowe inżynierskie

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

2S

7

* Pogrubioną czcionką oznaczono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe.