Inżynieria oprogramowania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Inżynieria oprogramowania

Wykład

Przedmiot "Inżynieria Oprogramowania" jest ukierunkowany na przybliżenie zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania w warunkach przemysłowych: złożone systemy, przeznaczone dla rzeczywistego klienta, związane z określoną potrzebą biznesową i gwarancjami jakości, wytwarzane przez duże zespoły deweloperów.

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

 1. Specyfika oprogramowania i problemy przedsięwzięć informatycznych
 2. Obszary działania inżynierii oprogramowania
 3. Modelowanie w języku Unified Modeling Language (UML)
 4. Analiza systemowa, inżynieria wymagań
 5. Projektowanie systemu: projekt wysokiego poziomu (architektura) i projekt szczegółowy
 6. Projektowanie interfejsu użytkownika
 7. Wielokrotne wykorzystanie oprogramowania, wzorce projektowe
 8. Testowanie
 9. Wdrażanie i utrzymanie oprogramowania
 10. Zarządzanie konfiguracją
 11. Modele wytwarzania oprogramowania
 12. Zarys problematyki zarządzania projektem informatycznym
 13. Metodyki wytwórcze i zarządcze
 14. Narzędzia CASE 

Przedmiot stanowi podstawę zagadnień rozwijanych na specjalności Inżynieria Systemów Informacyjnych.

Laboratorium

Laboratorium koncentruje się na praktycznej nauce zagadnień analizy i projektowania systemów. W ramach kolejnych zadań tworzone są dokumenty i modele opisujące wymagania na system i projekt systemu. W zajęciach laboratoryjnych wykorzystywana jest notacja Unified Modeling Language oraz narzędzie Enterprise Architect udostępnione przez producenta (Sparx Systems) w ramach licencji akademickiej.

Zadania laboratoryjne:

 1. Wizja Systemu (opis organizacji klienta oraz podstawowych wymagań na system)
 2. Model przypadków użycia (perspektywa funkcjonalna)
 3. Model klas (perspektywa statyczna)
 4. Model dynamiczny (perspektywa dynamiczna)
 5. Elementy projektowania (wybrane zagadnienia projektowe dot. m.in. architektury, bazy danych, interfejsu użytkownika)

Więcej materiałów na stronie kursu w portalu eNauczanie.pg.edu.plKlucz do kursu zostanie przydzielony na pierwszych zajęciach laboratorium.