Eksploracja danych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Eksploracja danych

Wykład

Celem kursu jest przedstawienie studentom metod i procesów eksploracji danych. Prezentowane są główne zadania eksploracji, jak predykcja, klasyfikacja i segmentacja oraz algorytmy wykorzystywane w tych zadaniach.

W zakres wykładu wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zagadnienia eksploracji danych 
 2. Proces eksploracji danych i jego rola w ramach organizacji 
 3. Formy reprezentacji danych i wiedzy 
 4. Przegląd podstawowych rodzajów klasyfikatorów decyzyjnych 
 5. Drzewa decyzyjne 
 6. Reguły decyzyjne 
 7. Reguły asocjacyjne 
 8. Grupowanie danych 
 9. Przykład metody numerycznych w ramach eksploracji danych 
 10. Źródła i natura błędów w procesie eksploracji danych 
 11. Inżynieria wejścia i wyjścia 
 12. Inne techniki eksploracji danych

Laboratorium

W ramach laboratoriów studenci poznają narzędzia służące do eksploracji danych i projektowania tzw. przepływu danych w procesie eksploracji. Na laboratorium wykorzystujemy różne algorytmy eksploracji: min. budowy drzew decyzyjnych, ekstrakcji reguł, segmentacji. Oprócz ćwiczeń, studenci mają okazję przeanalizować przydzielony im lub wybrany zbiór danych i spróbować osiągnąć wyznaczone sobie cele eksploracji.