Systemy operacyjne | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Systemy operacyjne

Wykład

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami budowy systemów operacyjnych oraz zaawansowanymi aspektami ich obsługi. Wiedza zdobyta na tym przedmiocie jest niezbędna dla informatyków, aby mogli poprawnie wytwarzać zaawansowane produkty informatyczne. Zakres poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

  • architekturę systemów operacyjnych,
  • zarządzanie procesami,
  • zarządzanie pamięcią,
  • zarządzanie dyskami,
  • powłokę systemów operacyjnych, 
  • zagadnienia bezpieczeństwa.

Laboratorium

W ramach laboratorium studenci zapoznają się z językiem powłoki systemu operacyjnego Linux. Ten otwarty i darmowy system operacyjny pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas wykładów. Głównym zadaniem jest zaimplementowanie programu w języku powłoki bazującego na dostępnych w systemie narzędziach. Część zajęć będzie poświęcona również zaawansowanym operacjom w systemu Windows. 

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl