Bazy danych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Bazy danych

Wykład

Przedmiot bazy danych wchodzi w skład przedmiotów kierunkowych na kierunku informatyka. Przedmiot stanowi kurs podstawowy z zakresu projektowania i implementacji baz danych. Wiedza zdobyta na tym przedmiocie jest podstawą realizacji aplikacji trwale przechowujących dane (czyli większości współczesnych aplikacji).
Zakres poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

  • architekturę systemów baz danych,
  • projektowanie baz danych,
  • model relacyjny baz danych (aktualnie najbardziej powszechny),
  • język SQL (zgodnie ze standardami tego języka),
  • problemy normalizacji relacyjnych baz danych
  • mechanizmy transakcji i obsługi współbieżnego dostępu do danych,
  • zagadnienia bezpieczeństwa danych.

Przedmiot jest prowadzony w wymiarze: 2 godziny wykładu tygodniowo przez cały semestr, 2 godziny projektu tygodniowo do połowy semestru oraz 2 godziny laboratorium od połowy semestru.

Projekt

W ramach projektu studenci realizują zadanie polegające na zaprojektowaniu bazy danych dla wybranego obszaru tematycznego. Projektowanie baz danych jest związane z umiejętnościami analitycznymi. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie, czego klient może od takiej bazy oczekiwać, jakie informacje chce przechowywać i czego będzie w bazie szukał. Kolejnym krokiem jest przemyślenie, jak będziemy te informacje przechowywać. Do modelowania struktury bazy danych służy model związków encji. Składa się on z diagramu związków encji (ang. ERD: Entity-Relationship Diagram) oraz opisu diagramu. Dopiero trzecim krokiem jest dokładne pokazanie struktury bazy, które może być zrealizowane za pomocą precyzyjnego zapisu schematu relacyjnej bazy danych.

Laboratorium

W ramach laboratorium studenci implementują bazę danych, którą wcześniej zaprojektowali. Laboratorium ma przede wszystkim nauczyć podstaw języka SQL (tworzenie tabel, atrybutów, określanie kluczy głównych, obcych i ograniczeń, wypełnianie bazy danych i jej modyfikowanie, a także tworzenie zapytań). Laboratorium jest prowadzone z wykorzystaniem jednego wybranego systemu zarządzania bazami danych (SZBD), ale podstawy języka SQL są uniwersalne i możliwe jest zastosowanie zdobytej wiedzy w kontakcie z innymi SZBD. Laboratorium obejmuje także ćwiczenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i implementacji transakcji w aplikacji.

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl