Seminarium dyplomowe inżynierskie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Seminarium dyplomowe inżynierskie

Seminarium dyplomowe inżynierskie

Cele seminarium są następujące:

 • Kontrola formalna projektów dyplomowych inżynierskich:
  • Czy każdy uczestnik jest przypisany do projektu,  ma zdefiniowany temat i opiekuna pracy?
  • Czy grupy realizujące projekty nawiązały współpracę z  opiekunem; czy został uzgodniony i jest realizowany plan spotkań z opiekunem?
  • Czy uzgodniono i funkcjonuje infrastruktura służąca komunikacji wewnątrz projektu i na zewnątrz projektu (opiekun, ewentualnie klient)?
  • Czy zdefiniowano infrastrukturę dla dokumentowania wyników projektu?
  • Czy istnieje realistyczna wizja zakończenia pracy w ramach ograniczeń czasu i zasobów pracy?
 • Kontrola merytoryczna:
  • Jaki jest stanu zaawansowania pracy (cele, metoda realizacji, harmonogram)?
  • Czy w założeniach i metodzie realizacji nie występują wyraźne błędy?
  • Jakie ryzyka dotyczą projektu i jak nimi zarządzać?
 • Wzajemna komunikacja:
  • wzajemne poinformowanie się na temat prowadzonych projektów dyplomowych,
  • demonstracja wyników osiągniętych w projektach,
  • retrospekcja dotycząca zrealizowanych projektów.

Sposób realizacji seminarium

Seminarium dyplomowe inżynierskie obejmuje:

 • I Turę seminarium, w ramach której dokonywana jest  prezentacja i ocena stopnia przygotowania i zaawansowania projektów dyplomowych oraz analiza ryzyka dotyczącego tych projektów.
 • II Turę seminarium w ramach której prezentowane są wyniki osiągnięte w ramach projektów i dokonywana jest ich wzajemna ocena.