Hurtownie danych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Hurtownie danych

Wykład

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z pojęciem hurtowni danych, z jej zastosowaniami, z metodami konstrukcji hurtowni danych i ich odpytywania. Student poznaje także podstawy zagadnień z zakresu business intelligence

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące hurtowni danych 
 2. Wielowymiarowy model danych w hurtowniach danych
 3. Projektowanie hurtowni danych. Schematy gwiazdy i płatka śniegu
 4. Podstawowe operacje na kostkach OLAP 
 5. Modele pamięci w hurtowniach danych 
 6. Procesy ETL (Extract, Transform, Load)
 7. Architektura logiczna i fizyczna hurtowni danych 
 8. Zastosowania hurtowni danych. Przykłady. 
 9. Przegląd dostępnych na rynku serwerów OLAP 
 10. Planowanie hurtowni danych w przedsiębiorstwie 
 11. Język MDX 
 12. Rozszerzenia SQL - operacje na kostkach OLAP 
 13. Narzędzia typu business intelligence

Laboratorium

Laboratorium z hurtowni danych obejmuje:

 1. Zaznajomienie ze środowiskiem MS SQL Analysis Services.
 2. Zaprojektowanie przykładowej hurtowni danych.
 3. Utworzenie schematu hurtowni danych w środowisku MS SQL Analysis Services.
 4. Przygotowanie ćwiczebnego zestawu danych.
 5. Zaplanowanie i przeprowadzenie przykładowego procesu ETL.
 6. Interaktywne testowanie hurtowni danych.
 7. Zaprojektowanie zapytań MDX.
 8. Uruchomienie i wykonanie zaprojektowanych zapytań MDX.
 9. Zaznajomienie się z wybranym narzędziem business intelligence.
 10. Zaplanowanie wykorzystania narzędzia typu business intelligence do analiz strategicznych.
 11. Realizacja ćwiczeń z narzędziem typu business intelligence (wykonanie zaplanowanych raportów i ich analiza)

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl

Przedmiot jest realizowany we współpracy z firmą Bilander