Przedmioty specjalności ISI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Przedmioty specjalności ISI

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Inżynieria wymagań

dr inż. Aleksander Jarzębowicz

1W+1P

1

Użyteczność oprogramowania

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1P

1

Bezpieczeństwo systemów

dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

1

Zarządzanie projektem informatycznym

dr inż. Jakub Miler

1W+1P

1

Laboratorium użyteczności oprogramowania

dr inż. Michał Wróbel

1L

2

Modelowanie i analiza biznesowa

dr inż. Anna Bobkowska

1W+1P

2

Zarządzanie produktem w branży IT

dr inż. Jakub Miler

1S

2

Przetwarzanie danych w biznesie

dr hab. inż. Agnieszka Landowska, dr inż. Wojciech Waloszek, dr Paweł Weichbroth, dr inż. Michał Wróbel, dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr inż. Andrzej Wardziński

1W+2L

2

Zarządzanie ewolucją systemów informacyjnych

dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

2

Seminarium dyplomowe magisterskie

dr inż. Wojciech Waloszek

2S

3

Strategie informatyzacji

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1S

3

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

dr hab. inż. Rafał Leszczyna (WZiE), dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

3

* Pogrubioną czcionką oznaczono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe.