"Zaawansowana analiza danych" (ZAD) to dawna specjalność uzupełniająca, a obecnie zestaw przedmiotów obieralnych na studiach II stopnia, na których rozwijana jest wiedza w zakresie nowoczesnych metod przetwarzania, składowania, transformacji i analizy danych. Istotny nacisk położono na metody przetwarzania danych wielkoskalowych w celu wydobywania z nich wiedzy o wartości biznesowej. Laboratoria i projekty są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania danych typu Big Data w przystępnej formie warsztatowej. Stanowi to odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu w dziedzinie efektywnego zarządzania danymi.

Absolwent „Zaawansowanej analizy danych” jest w założeniu informatykiem posiadającym umiejętności związane z projektowaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Platformy przetwarzania typu Big Data 

dr Adam Przybyłek

1W+2L+1P

1

Zaawansowane techniki eksploracji danych

dr inż. Aleksandra Karpus

2L

1

Zaawansowane technologie nierelacyjnych baz danych

dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Wojciech Waloszek

1W+2L+2P

2