Wykładowcy | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wykładowcy

Kadrę Studiów stanowią doświadczeni pracownicy Politechniki Gdańskiej, głównie Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a także Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Wybrane kursy prowadzą też pracownicy firm zewnętrznych, głównie absolwenci WETI PG.

Rafał Dobrosielski

UTC Fire & Security Polska 

Igor Garnik

 WZiE PG

Krzysztof Goczyła

kierownik studiów

Grzegorz Gołaszewski

WETI PG

Aleksander Jarzębowicz

WETI PG

Aleksandra Karpus

WETI PG

Marcin Kwiatkowski

WETI PG, Vemco

Agnieszka Landowska

 WETI PG

Katarzyna Łukasiewicz

 WETI PG

Jakub Miler

 WETI PG

Wojciech Waloszek

 WETI PG

Michał Wróbel

 WETI PG

Krzysztof Wyrzykowski

NetPC IT Software House

Teresa Zawadzka

WETI PG