Opinie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Opinie

Studia Podyplomowe w oczach uczestników

W ramach każdej edycji Studiów, po każdym module, a także na zakończenie Studiów uczestnicy wypowiadali się w anonimowych ankietach. Poniżej zamieszczono syntetyczny wyciąg z tych ankiet.

Ogólna ocena Studiów (w skali 1-5):

Edycja I - 4,57   II - 4,30   III - 4,14   IV - 4,30   V - 4,55

Edycja VI - 4,26   VII - 4,38   VIII - 4,27   IX - 4,31   X - 4,61

Edycja XI - 4,56   XII - 4,67   XIII - 4,71   XIV - 4,51   XV - 4,46

Edycja XVI - 4,41   XVII - 4,57   XVIII - 4,59   XIX - 4,76   XX - 4,64

Edycja XXI - 4,36   XXII - 4,67   XXIII - 4,71   XXIV - 4,8

Cytaty z ankiet studenckich:

"Znaczne poszerzenie horyzontów, systematyzacja i uzupełnienie wiedzy",
"Otrzymałam wiedzę z pewnej liczby obszarów IT podaną w formie "pigułki" - do dalszego zgłębiania i poszerzania w zależności od potrzeb"
,
"Podniesienie kwalifikacji, szersze spojrzenie na informatykę",
"Usystematyzowanie wiedzy zdobytej w pracy. Zdobycie nowych umiejętności", 
"Poszerzenie wiedzy z zakresu wytwarzania oprogramowania, zwłaszcza procesów wytwarzania", 
"Przekrojowe informacje przez szeroką dziedzinę. Dużo punktów zaczepienia, które później można samemu rozwijać"
"Umożliwiło poznanie standardów dotyczących zarządzania projektem informatycznym", 
"Orientację w aktualnym stanie inżynierii oprogramowania, uzupełnienie wiedzy", 
"Kontakt z nowym spojrzeniem na informatykę. Zrozumienie niektórych technologii",

"Poznanie zupełnie nowych dziedzin, jak Semantyczny Internet",„Uporządkowanie wiedzy i uzupełnienie wiadomości z pracy/ studiów” ,
"Poznanie od A do Z procesu wytwórczego, co po uwzględnieniu doświadczeń zawodowych systematyzuje to, co wiedziałem/czułem”,
 "Poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami informatycznymi. Wskazanie ogólnych kierunków, gdzie poszukiwać informacji o tematyce”,
"Szersze spojrzenie na proces projektowania”,
"Szersze spojrzenie na problematykę inżynierii oprogramowania, rozeznanie w trendach, poznanie technik związanych różnymi działami inżynierii oprogramowania”,
" Dużo informacji, które wykorzystam w pracy",
"Wskazało moje mocne i słabe strony",
"Wiedza podstawowa z obszarów dotychczas przeze mnie nieznanych
",
"Pewność siebie",
"Mam nadzieję, że uda się teraz zmienić branżę na informatyczną”