Cena zakupu pojedynczego kursu:

  • wpłata dokonana na co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu - 50 złotych za godzinę
  • wpłata dokonana w terminie krótszym niż na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu -  55 złotych za godzinę

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

mgr Janina Cholewińska
Sekretariat Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI PG,
tel. +48 58 347 27 27
e-mail: kiop@eti.pg.edu.pl

Opłaty należy przekazywać na konto:

Politechnika Gdańska, Wydział ETI,

Konto: 81 1090 1098 0000 0001 2018 9653

SANTANDER Bank Polska S.A. I oddział w Gdańsku

z dopiskiem

Zadanie: 016310 Podyplomowe Studia - Nowoczesne