Katedra Systemów Mikroelektronicznych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Systemów Mikroelektronicznych
KSM_3

Aktualności:

Mieliśmy nadmiar chętnych podczas ostatniej rekrutacji na nasz profil (studia I stopnia) "Systemy mikroelektroniczne"!

Rekrutacja na nasz profil na studia II stopnia również była pomyślna - wybrali nas najlepsi studenci (sądząc po średniej z ocen)!

Do koła naukowego "Chip" prowadzonego przy naszej Katedrze na pierwsze spotkanie zgłosiła się rekordowo duża liczba kandydatów!

O Katedrze:

Pole działania Katedry obejmuje problematykę syntezy, projektowania I optymalizacji układów i systemów mikroelektronicznych, w tym mikro-elektro-mechanicznych (PsoC, CSoC, MEMS) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zaawansowanych metod projektowania i optymalizacji analogowych filtrów aktywnych
  • programowalnych układów scalonych (FPGA, CPLD, SPLD, FPAA)
  • układów specjalizowanych ASIC
  • syntezy systemów o małym poborze mocy
  • projektowania topografii układów i zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej
  • modelowania przyrządów półprzewodnikowych
  • modelowania właściwości termoelektrycznych układów elektronicznych, zwłaszcza konwerterów napięcia stałego (DC/DC)

Katedra prowadzi specjalność Systemy Mikroelektroniczne jako specjalność podstawową dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja oraz jako specjalność uzupełniającą dla  wszystkich  kierunków  kształcenia na wydziale ETI.

Nasi absolwenci uzyskują wszechstronne przygotowanie w zakresie projektowania zintegrowanych (hardware-software) systemów mikro – i  nanoelektronicznych (dla sieci komputerowych, bezprzewodowego sprzętu tele –  i radiokomunikacyjnego, koprocesorów specjalizowanych i innych).

Dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami specjalistycznymi, w tym certyfikowanym przez firmę Cadence Laboratorium Układów Scalonych i Programowalnych.  Znaczna część wyposażenia sprzętowego naszych laboratoriów została ufundowana przez firmę Intel Technology Poland.

Nasze laboratoria wyposażone są w najnowsze oprogramowanie projektowe firm Cadence  i  Xilinx.

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Marek Wójcikowski, prof. PG
budynek WETI A, pok. EA 307
tel. +48 58 347 19 74
marek.wojcikowski@pg.edu.pl

Sekretariat KSME

mgr Justyna Barszcz
budynek WETI A, pok. EA 302
tel. +48 58 347 18 45
justyna.barszcz@eti.pg.edu.pl