KSM_3

O Katedrze:

Pole działania Katedry obejmuje problematykę syntezy, projektowania I optymalizacji układów i systemów mikroelektronicznych, w tym mikro-elektro-mechanicznych (PsoC, CSoC, MEMS) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zaawansowanych metod projektowania i optymalizacji analogowych filtrów aktywnych
  • programowalnych układów scalonych (FPGA, CPLD, SPLD, FPAA)
  • układów specjalizowanych ASIC
  • syntezy systemów o małym poborze mocy
  • projektowania topografii układów i zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej
  • modelowania przyrządów półprzewodnikowych
  • modelowania właściwości termoelektrycznych układów elektronicznych, zwłaszcza konwerterów napięcia stałego (DC/DC)

Katedra prowadzi specjalność Systemy Mikroelektroniczne jako specjalność podstawową dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja oraz jako specjalność uzupełniającą dla  wszystkich  kierunków  kształcenia na wydziale ETI.

Nasi absolwenci uzyskują wszechstronne przygotowanie w zakresie projektowania zintegrowanych (hardware-software) systemów mikro – i  nanoelektronicznych (dla sieci komputerowych, bezprzewodowego sprzętu tele –  i radiokomunikacyjnego, koprocesorów specjalizowanych i innych).

Dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami specjalistycznymi, w tym certyfikowanym przez firmę Cadence Laboratorium Układów Scalonych i Programowalnych.  Znaczna część wyposażenia sprzętowego naszych laboratoriów została ufundowana przez firmę Intel Technology Poland.

Nasze laboratoria wyposażone są w najnowsze oprogramowanie projektowe firm Cadence  i  Xilinx.