Tematyka prowadzonych badań naukowych:

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych dotyczą istotnych problemów z zakresu modelowania, projektowania, optymalizacji i realizacji praktycznej przyrządów półprzewodnikowych oraz analogowych i cyfrowych układów scalonych CMOS.

Część prac dotyczy implementacji sprzętowej algorytmów rozpoznawania obrazów oraz badań dotyczących projektowania i realizacji sprzętowej zintegrowanych sieci sensorowych w technologiach układów FPGA i ASIC.

W obszarze zainteresowań badawczych znajduje się także tematyka sztucznej inteligencji, algorytmów ewolucyjnych, sprzętowo-programowa implementacja algorytmów kryptograficznych, techniki osłon elektromagnetycznych w systemach i urządzeniach bezpieczeństwa oraz systemów rozmytych, wykorzystywanych w projektowaniu systemów VLSI.

W ramach badań statutowych (BS) oraz badań własnych (BW) realizowane były m. in. następujące projekty: 

  • Metody modelowania, projektowania i optymalizacji układów elektronicznych typu ASIC.
  • Teoria i procedury projektowania monolitycznych filtrów Gm-C i filtrów aktywnych RC czasu ciągłego.
  • Analiza i optymalizacja zniekształceń nieliniowych oraz szumów w filtrach OTA-C czasu ciągłego.
  • Teoria i aplikacje przyrządów półprzewodnikowych oraz właściwości materiałów elektronicznych.
  • Metody analizy oraz projektowania analogowych i cyfrowych układów scalonych.
  • Modelowanie tranzystorów polowych MOS i nowe wykorzystanie efektu polowego w półprzewodnikach.
  • Weryfikacja eksperymentalna jednosekcyjnego stałoprądowego modelu tranzystora polowego.
  • Metody modelowania, projektowania i optymalizacji korygowanych laserem rezystorów warstwowych i struktur rezystywnych o stałych rozłożonych.
  • Zastosowanie układów FPGA w kryptografii.
  • Identyfikacja parametryczna modeli systemów farmakokinetycznych. Optymalizacja pobudzeń dla celów identyfikacji parametrycznej.