Przedmioty

Studenci specjalności są gruntownie zaznajamiani z architekturą i metodami projektowania oraz możliwościami wykorzystywania monolitycznych układów specjalizowanych ASIC, programowalnych układów cyfrowych FPGA oraz CPLD, mikroelektronicznych systemów programowalnych PSoC, programowalnych układów sieci komputerowych, zaawansowanych układów analogowych, systemów czasu dyskretnego, z architekturą i oprogramowaniem procesorów sieciowych, systemów o obniżonym poborze mocy, systemów MEMS oraz z zastosowaniami procesorów sygnałowych.

Grupa przedmiotów podstawowych:

Grupa przedmiotów dotyczących Systemów Mikroelektronicznych:

Grupa przedmiotów dotyczących układów ASIC, VLSI - analogowych, cyfrowych i mieszanych:

Inne

  • Seminarium dyplomowe inżynierskie
  • Seminarium dyplomowe magisterskie
  • Projekt grupowy