Dydaktyka KSON | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KSON

Katedra SON prowadzi specjalność magisterską i profil inżynierski Systemy wbudowane czasu rzeczywistego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja wydziału ETI. Ich program odpowiada na zapotrzebowanie licznych firm zajmujących się projektowaniem i uruchamianiem komputerowych systemów wbudowanych.

Studenci KSON będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • architektury i konstrukcji systemów komputerowych i mikroprocesorowych pracujących w czasie rzeczywistym,
  • cyfrowego przetwarzania sygnałów, transmisji i wizualizacji danych. 

Szczególny nacisk położony jest na praktyczne aplikacje systemów w

  • hydroakustyce,
  • radiolokacji,
  • nawigacji,
  • technice ultradźwiękowej.

Służą temu m.in. laboratoria terenowe prowadzone w Stacji Badań Hydroakustycznych nad jeziorem Wdzydze, w ramach których studenci poznają funkcjonowanie systemów w warunkach rzeczywistych.