Nauka i badania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Główną specjalnością naukową Katedry Systemów Sonarowych jest hydroakustyka, a w tym zwłaszcza analiza i projektowanie systemów hydroakustycznych, przetworniki ultradźwiękowe i anteny hydroakustyczne oraz propagacja fal akustycznych w morzu i wodach śródlądowych. Prowadzone są również prace w zakresie akustyki teoretycznej, przetwarzania sygnałów i techniki ultradźwiękowej.

Prace badawcze prowadzone w Katedrze Systemów Sonarowych obejmują następującą tematykę:

 • filtracja przestrzenna (beamforming, skaning),
 • estymacja widma przestrzennego,
 • detekcja i estymacja parametrów sygnałów hydroakustycznych,
 • anteny hydroakustyczne,
 • akustyka teoretyczna,
 • propagacja sygnałów akustycznych w wodach płytkich,
 • metody zobrazowania sygnałów hydroakustycznych,
 • optymalizacja sygnałów i systemów hydroakustycznych,
 • ultradźwiękowa technika pomiarowa.

Katedra wykonuje prace projektowe, programistyczne i konstrukcyjne w zakresie:

 • hydroakustycznych systemów aktywnych i pasywnych (sonary, echosondy, mierniki prędkości dźwięku, systemy dokowania itp.),
 • układów analogowych małej mocy (wzmacniacze, filtry, generatory, mieszacze, układy regulacji itp.)
 • układów dużej mocy (impulsowe wzmacniacze mocy, zasilacze),
 • układów cyfrowych,
 • układów mikroprocesorowych,
 • systemów komputerowych pracujących w czasie rzeczywistym,
 • zespołów zobrazowania, rejestracji i transmisji sygnałów cyfrowych,
 • przetworników ultradźwiękowych i anten hydroakustycznych.