Tematyka prac doktorskich

  • systemy i urządzenia hydrolokacyjne (SUH)
  • szerokopasmowe systemy komunikacji podwodnej (UAC)
  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS)
  • pomiary akustyczne (UWB Acoustics)
  • przetworniki ultradźwiękowe
  • systemy nawigacji podwodne (SUH)
  • analiza szerokopasmowego pola akustycznego w dziedzinie czasu (UWB Acoustics)
  • interferencja szerokopasmowa sygnału mowy w systemach nagłośnienia (WBI)