Dla studentów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla studentów

Konsultacje KSON
mgr inż. Piotr Grall EA 745 piograll@pg.edu.pl
dr inż. Lech Kilian EA 752 lech.kilian@eti.pg.edu.pl
dr inż. Iwona Kochańska EA 745 iwokocha@pg.edu.pl
dr hab. inż. Henryk Lasota, prof. PG EA 748 henlasot@pg.edu.pl
dr inż. Marek Makowski EA 636 i/lub EA 626 marek.makowski@eti.pg.edu.pl
dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG EA 750 jacek.marszal@eti.pg.edu.pl
mgr inż. Mariusz Rudnicki EA 753 mariusz.rudnicki@eti.pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Roman Salamon EA 749

salmon@eti.pg.edu.pl

dorota.tobola@eti.pg.edu.pl

mgr inż. Aleksander Schmidt EA 752 aschmidt@eti.pg.edu.pl
dr inż. Jan Schmidt EA 753 jan.schmidt@eti.pg.edu.pl
dr inż. Czesław Stefański EA 636 lub EA 626 cestef@eti.pg.edu.pl