Propozycje projektów inżynierskich:

Tematy dostępne w roku 2023 zostały opublikowane w Mojej PG.

Formatka projektu inżynierskiego:

KSON Formatka projekt inżynierski 2022 (docx, 173.54kB)

Tematy po uzgodnieniu z opiekunami należy rezerwować w sekretariacie KSON mailowo: dorota.tobola@eti.pg.edu.pl

Wypełnioną formatkę projektu inżynierskiego (wzór dostępny na stronie Katedry oraz u opiekunów) należy przesłać w formie elektronicznej do sekretariatu do dnia 11.03 br.

W przypadku tematów, w których pojawia się konsultant, prosimy uzgadniać tematykę oraz zakres prac z oznaczoną osobą.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski 2020/2021 - pytania dla nowego profilu - aktualizacja 01.10.2020 r.

Archiwum:

KSON inżynierskie 2022 (pdf, 305.88kB)

Tematy projektów inżynierskich na rok 2021