Tematyka prac doktorskich | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Tematyka prac doktorskich

 1. Systemy i urządzenia hydrolokacyjne (SUH) – weryfikacja w oparciu o rzeczywiste sygnały:
  • nawigacja podwodna dopplerowska,
  • metody wysokorozdzielcze  w sonarze z anteną cylindryczną
  • teoretyczna analiza, programowa symulacja, praktyczna weryfikacja.
 2. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS) w hydro- i aero-akustycznych systemach czasu rzeczywistego stosujących HPEC (High Performance Embedded Computing):
  • systemy z kanałem ultradźwiękowym lub fonicznym,
  • szerokopasmowe przetworniki/anteny ultradźwiękowe i foniczne,
  • pomiary z analizą i ekspozycją wyników  w czasie rzeczywistym,
 3. Systemy cyfrowej komunikacji podwodnej (UAC) :
  • sieć monitoringu instalacji podwodnych ,
  • komunikacja w roju pojazdów autonomicznych (AUV).
 4. Interferencja szerokopasmowa sygnału mowy w systemach nagłośnienia
  • kryteria zrozumiałego przekazu mowy w systemach Public Address (PAS),
  • nowy standard dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
 5. Analiza i modelowanie szerokopasmowych pól akustycznych w dziedzinie czasu dla zastosowań w komunikacji  i echolokacji (UWB acoustics):
  • akustyczne korzenie nowej techniki radiowej (akustyka jest ode zawsze wireless oraz UltraWide Band),
  • modelowanie, symulacja i praktyczna weryfikacja właściwości komunikacyjnych zmiennych w czasie kanałów powietrznych i podwodnych.