Tematy dyplomowe magisterskie znajdują się w portalu Moja PG

Formatka dla dyplomów magisterskich

Tematy po uzgodnieniu z opiekunami należy rezerwować w sekretariacie KSON mailowo: dorota.tobola@eti.pg.edu.pl

Wypełnioną formatkę projektu inżynierskiego (wzór dostępny na stronie Katedry oraz u opiekunów) należy przesłać w formie elektronicznej do sekretariatu do dnia 24.06 br.

W przypadku tematów, w których pojawia się konsultant, prosimy uzgadniać tematykę oraz zakres prac z oznaczoną osobą.