Pisali o nas | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pisali o nas

Newspaper

Zdarza się, że informacje o naszej Katedrze, pracownikach czy realizowanych projektach pojawiają się z różnych powodów w artykułach lub wzmiankach internetowych.

Artykuł na stronie Politechniki Gdańskiej - Interfejs radiowy opracowany przez naukowców PG będzie produktem innowacyjnym na rynku urządzeń Internetu Rzeczy


Nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017:

  • Biuletyn PG Nr 46 / 6 lipca 2017 [1]

Projekt AEGIS - tarcza antyterrorystyczna:


Projekt DUCH IoT - interfejs radiowy dla urządzeń Internetu Rzeczy:


Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne:

  • Konferencja KKRRiT 2019 we Wrocławiu 6/2019
  • Konferencja KKRRiT 2018 na WETI PG 6/2018
  • Specjalny numer dot. działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych pt. 5G / BAN w Politechnice Gdańskiej 2-3/2017
  • Specjalny numer dot. działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych pt. Radiolokalizacja w Gdańsku 12/2014 oraz 1/2015
  • Konferencja KSTiT 2013 na WETI PG 8-9/2013
  • Konferencja KKRRiT 2012 na WETI PG w KSiSR 4/2012 oraz 6/2012
  • 60-lecie Wydziału ETI 5/2012

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności PAUza


Inżynieria Morska i Geotechnika


Pismo PG: