Dydaktyka KSSR | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KSSR

ETI

Pracownicy Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych prowadzą teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów. Kształcenie studentów rozpoczynamy na studiach I stopnia na przedmiotach ogólnych dla wszystkich studentów strumienia Telekomunikacja, ale specjalistyczną wiedzą radiokomunikacyjną dzielimy się ze studentami profilu dyplomowania Systemy i sieci radiokomunikacyjne począwszy od szóstego semestru studiów inżynierskich. Zapraszamy na nasz profil wszystkich studentów zainteresowanych wszelkimi aspektami telekomunikacji bezprzewodowej, sieci komórkowych, radiodyfuzji, radiolokalizacji czy techniki radia programowalnego.

Taką samą nazwę: Systemy i sieci radiokomunikacyjne nosi także nasza specjalność na studiach magisterskich. Studia II stopnia dają możliwość pogłębiania wiedzy w szeroko pojętym obszarze radiokomunikacji i telekomunikacji, ale oczywiście studiować radiokomunikację mogą także absolwenci studiów inżynierskich z innych, nietelekomunikacyjnych specjalności.

Kształcenie specjalistów od radiokomunikacji nie kończy się na studiach magisterskich. Osoby zainteresowane prowadzeniem badań naukowych mogą kontynuować rozwój na studiach III stopnia pod opieką i ze wsparciem kadry naukowej KSiSR, nasza wiedza, czas i laboratoria są do dyspozycji doktorantów. Od dwóch lat prowadzimy także specjalistyczne wykłady i seminaria dla doktorantów szkoły doktorskiej. Tematyka tych zajęć obejmuje specjalistyczną wiedzę z obszaru radiolokalizacji i radionawigacji oraz radiowych sieci typu BAN (body area networks). W przygotowaniu zaś są wykłady z budowy i zastosowań sieci piątej generacji (5G) dla doktorantów szkoły doktorskiej wdrożeniowej.

Studia I stopnia  Studia II stopnia  Studia III stopnia