Profil absolwenta | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Profil absolwenta

Cechy absolwentów profilu i specjalności Systemy i sieci radiokomunikacyjne:

Zdobyta wiedza z zakresu:

 • budowy i działania systemów radiokomunikacyjnych: GSM, TERTA, UMTS, LTE, IEEE 802.11x (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX);
 • budowy i działania systemów satelitarnych: Inmarsat, Thuraya, Iridium, Globalstar, GPS, GLONASS, GALILEO;
 • budowy i działania systemów telewizji cyfrowej: DVB-C, DVB-S, DVB-T;
 • budowy i działania sieci sensorowych, w tym opartych o interfejs radiowy m.in. ZigBee i Bluetooth;
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego współczesnych sieci radiokomunikacyjnych.

 
Zdobyte kompetencje społeczne:

 • atrakcyjność na rynku pracy;
 • umiejętność współpracy w grupie podczas realizacji projektów badawczych;
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
 • otwartość na innowacyjne rozwiązania techniczne;
 • zdolność przedstawiania własnej opinii na temat współczesnej radiokomunikacji;
 • sprawne posługiwanie się słownictwem technicznym w języku polskim i angielskim.

 
Przygotowanie zawodowe w zakresie:

 • radiokomunikacji stałej i ruchomej;
 • radiokomunikacji lądowej, morskiej, lotniczej i satelitarnej;
 • systemów komórkowych i trankingowych;
 • systemów radiokomunikacji osobistej naziemnej i satelitarnej;
 • bezprzewodowych systemów transmisji danych;
 • radiofonii i telewizji cyfrowej.

 
Możliwości zatrudnienia

Absolwenci naszej Katedry, zarówno po I jak i II stopniu studiów w dziedzinie radiokomunikacji, znajdują zatrudnienie w bardzo wielu firmach zajmujących się radiokomunikacją, telekomunikacją, teleinformatyką, elektroniką oraz dziedzinami pokrewnymi. Przykłady zatrudnień:

 • operatorzy sieci telefonii komórkowej: Orange, T-Mobile, Plus, Play;
 • producenci urządzeń dla sieci komórkowych: Nokia Networks, Siemens, Alcatel Lucent, Ericsson, Motorola;
 • operatorzy i instalatorzy sieci radiokomunikacyjnych, producenci urządzeń i systemów: EmiTel, Netia, Nortel, Intel, Flex, TeleMobile;
 • firmy powiązane z technologiami telewizyjnymi: Philips, Jabil;
 • firmy realizujące nowoczesne projekty związane z technologią radia programowalnego (Software Defined Radio): Radmor.