Studia II stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia II stopnia

USRP - pcb

Specjalność Systemy i sieci radiokomunikacyjne na studiach II stopnia (magisterskich) ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w obszarze radiokomunikacji i telekomunikacji i przygotowanie nie tylko do pracy zawodowej, ale też do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje następujące zagadnienia i tematy:

  • systemy radiokomunikacyjne następnych generacji,
  • radiowe sieci sensorowe,
  • technika odbioru radiowego,
  • technika radia programowalnego,
  • teoria informacji i kodowania,
  • anteny radiokomunikacyjne i technika MIMO,
  • bezpieczeństwo danych w systemach radiokomunikacyjnych,
  • kompatybilność systemów radiokomunikacyjnych,
  • radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna.

W ramach realizacji prac dyplomowych studenci studiów II stopnia nierzadko uczestniczą w badaniach będących częścią realizacji większych projektów badawczo-rozwojowych lub prac naukowych prowadzonych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

Prezentacja specjalności SiSR