Studia III stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia III stopnia

Antena dwupolaryzacyjna

Kształcenie studentów na studiach III stopnia - w szkole doktorskiej, a także realizacja prac naukowych i kwalifikacyjnych poza szkołą doktorską przebiega w znacznym stopniu indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych doktorantów i pomysłów na badania, dlatego też pomoc w dostępie do sprzętu, laboratoriów, wiedzy i doświadczeń, jaką oferujemy studentom III stopnia jest zawsze dostosowywana do zapotrzebowań i oczekiwań studentów. Ale poza indywidualnym planem badawczym i pomysłem na rozwój, każdy student musi zrealizować określony program kształcenia. Aby w ramach obowiązkowych godzin dydaktycznych studenci mogli zdobywać jak najwięcej wiedzy związanej z radiokomunikacją, przygotowane zostały zajęcia obieralne w postaci wykładów i seminariów z radiolokalizacji i radiowych sieci BAN a w planach jest dalsze poszerzanie oferty o zajęcia z sieci komórkowych piątej generacji (5G). Przygotowujemy także zajęcia dla doktorantów szkoły doktorskiej wdrożeniowej, a więc osób pracujących w przemyśle ale zainteresowanych pracą badawczą i dalszym podnoszeniem kompetencji.

Wszystkich chętnych podjęciem studiów doktoranckich w radiokomunikacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami i obecnymi doktorantami Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych oraz do zapoznania z zasadami rekrutacji i programem kształcenia w szkole doktorskiej Politechniki Gdańskiej.