Nauka i badania | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

TRX

Działalność naukowo-badawcza Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych obejmuje wiele różnych aktywności, wśród których wymienić można między innymi:

  • realizacja projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków publicznych;
  • realizacja prac zleconych;
  • badania i ekspertyzy w obszarze radiokomunikacji;
  • wytwarzanie prototypowych urządzeń telekomunikacyjnych;
  • badania własne i prace kwalifikacyjne pracowników Katedry.

Na kolejnych podstronach znajdziesz garść informacji o aktualnie realizowanych i niedawno zakończonych projektach badawczych, opracowanych rozwiązaniach innowacyjnych i uzyskanych patentach, a także opublikowanych monografiach naukowych autorstwa pracowników Katedry. Zapraszamy także do zapoznania z tematyką seminariów naukowych, wygłaszanych przez doktorantów, pracowników a także zaproszonych gości.

W przypadku zainteresowania współpracą zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Katedry, dane kontaktowe dostępne są tutaj.