Projekty | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekty

Aegis - pcb

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Zarówno tematyka tych projektów, zakres prac, forma finansowania i oczekiwania wobec zespołu były różne, ale wszystkie one pozwoliły na istotne zwiększenie doświadczenia i kompetencji zespołu. Nie można też zapomnieć, że przy okazji realizacji projektów kilka osób z naszego zespołu znalazło dla siebie tematy badań, rozwinięte następnie do formy rozpraw doktorskich a nawet monografii habilitacyjnych. Zatem korzyści z realizacji projektów mogą przyjmować wieloraki charakter.


Aktualnie w Katedrze realizowane są następujące projekty, finansowanie ze środków europejskich za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
(kliknięcie na nazwę projektu w ramce pozwala na przejście na podstronę danego projektu)

LIDER - Definiowalny programowo układ do wykrywania i kompensowania wpływu zakłóceń wewnątrz i zewnątrz systemowych oraz transmisji niepożądanych w interfejsie radiowym 4G-LTE, 5G-NR


W ostatnich latach zakończyliśmy ponadto realizację niżej wymienionych projektów:

KODEŚ - Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT

DUCH - Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy

AEGIS - Przenośne urządzenie do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej

SALON - System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych

STRUGA - System szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony morskiej granicy państwowej

VCS-MLAT - Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS (VCS-MLAT)


Natomiast w poniższej tabeli pokrótce zestawiliśmy nazwy i okresy realizacji wszystkich projektów i zleceń z ostatnich kilkunastu lat, także tych, których tzw. okres trwałości już się zakończył. Niestety tabela ta nie wygląda najlepiej na urządzeniach mobilnych, zapraszamy do zapoznania się z nią przy użyciu komputera.

Nazwa programu Działanie/rodzaj Tytuł projektu i akronim Kierownik projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca Okres realizacji
POIR 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy (DUCH) dr inż. Krzysztof Cwalina Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TAK DGT Sp. z o.o.,
KSiSR WETI PG
2020-2023
POIR 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT (KODEŚ) dr inż. Małgorzata Gajewska Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TAK DGT Sp. z o.o.,
KSiSR WETI PG
2020-2023
Usługa badawcza   Prace badawcze w ramach projektu „Rozwinięcie zagadnienia Smart Building w oparciu o opracowaną technologię IndoorNavi do lokalizacji w czasie rzeczywistym osób i obiektów w przestrzeni zamkniętej” dr inż. Jarosław Magiera INDOORNAVI spółka z o.o. --- KSiSR WETI PG 2017-2019
POIR 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”/  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS (VCS-MLAT) dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TAK DGT LAB S.A.
KSiSR WETI PG
2017-2020
Ekspertyza   Analiza oddziaływania planowanej inwestycji – wieży radiokomunikacyjnej dla systemów telefonii komórkowej i Internetu szerokopasmowego – na pracę obiektów radiokomunikacyjnych na terenie Portu Lotniczego dr inż. Sławomir Ambroziak Warmia i Mazury
Sp. z o.o.
--- KSiSR WETI PG 2017
Młodzi naukowcy 2016 BiO Przenośne urządzenie do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej (AEGIS) dr inż. Sławomir Ambroziak NCBiR --- KSiSR WETI PG 2016-2019
POIR 1.1/
1.1.1
System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG AVIONIX ENGINEERING Sp. z o. o. TAK KSiSR WETI PG 2016-2017
Ekspertyza   Sporządzenie „Opinii dotyczącej przydatności kamer do budowy instalacji CCTV pod względem sygnałów wizyjnych na wyjściu kamer w oparciu o kartę katalogową i deklarację CE" dr  inż. Jarosław Sadowski AT SERWIS Jarosław Rawłuszko --- KSiSR WETI PG 2015
Projekt badawczy BiO System szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony morskiej granicy państwowej (STRUGA) dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG NCBiR TAK KSiSR WETI PG
DGT LAB S.A.
Kon-Wit
2014-2017
Projekt badawczy BiO System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych (SALON) dr  inż. Jarosław Sadowski NCBiR TAK KSiSR WETI PG
DGT LAB S.A.
Kon-Wit
2013-2016
Projekt badawczy BiO Koncepcja oraz implementacja integracji informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej (KONSOLA) dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek NCBiR TAK KST WETI PG
KSiSR WETI PG
DGT LAB S.A.
2013-2015
Ekspertyza   Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej metodyki wykonywania pomiarów propagacyjno-zasięgowych dr inż. Sławomir Ambroziak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej --- KSiSR WETI PG 2013-2014
Ekspertyza   Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej systemu perymetrycznego dr  inż. Jarosław Sadowski Morski Oddział Straży Granicznej --- KSiSR WETI PG 2013
Prace badawcze   Prace badawcze, analityczne i doradcze w zakresie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych związanych z rozwojem, bezpieczeństwem i niezawodnością pracy Sieci Dystrybucyjnej  prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG ENERGA – OPERATOR SA  --- KSiSR WETI PG 2012-
Projekt rozwojowy BiO Demonstrator technologiczny systemu ochrony obiektów mobilnych przed improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED) dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG NCBiR --- KSiSR WETI PG 2010-2012
Projekt rozwojowy BiO Demonstrator technologiczny systemu automatycznej lokalizacji osób (SALOn)do zastosowań specjalnych dr inż. Jarosław Sadowski NCBiR --- KSiSR WETI PG 2010-2012
Grant inwestycyjny FNTiP Środowiskowe laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2010-2011
Projekt badawczy rozwojowy BiO Demonstrator technologii analizy sygnałów wybranych systemów łączności komórkowej i satelitarnej kmdr por. dr inż. Ryszard Studański MNiSW TAK AMW w Gdyni
KSiSR WETI PG
2009-2011
Projekt badawczy rozwojowy BiO Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb państwowych kontradmirał prof. dr hab. Zygmunt KITOWSKI MNiSW TAK AMW w Gdyni
KSiSR WETI PG
2009-2011
Projekt badawczy rozwojowy   Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych dr inż. Sławomir Gajewski NCBiR --- KSiSR WETI PG 2009-2012
Projekt badawczy rozwojowy BiO Demonstrator technologii zakłócania transmisji radiowych z widmem rozproszonym DS CDMA dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2009-2011
Prace badawczo-rozwojowo-wdrożeniowe   Wykonanie i przetestowanie prototypu urządzenia nadawczo-odbiorczego do monitoringu zagrożeń dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG PPBW Sp. z o.o.  --- KSiSR WETI PG 2009-2011
Projekt promotorski   Efektywne formowanie widma radiowego sygnału impulsowego (UWB IR) dla potrzeb wymagań międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2009-2011
Projekt badawczy rozwojowy BiO Demonstrator technologiczny szerokopasmowego łącza bezprzewodowego z widmem rozproszonym dla potrzeb
sieci ad-hoc
dr inż. Jacek Stefański MNiSW --- KSiSR WETI PG 2008-2010
Praca badawczo-rozwojowa   Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pod nazwą "Radiowe systemy transmisyjne o dużych przepływnościach, radio pakietowe w mikrofalowych systemach transmisyjnych” dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. --- KSiSR WETI PG 2008
Praca badawczo-rozwojowa   Analiza przepustowości łącza radiowego z zastosowaniem techniki modulacji adaptacyjnej dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. --- KSiSR WETI PG 2008
Grant inwestycyjny   Środowiskowe Laboratorium Cyfrowych Szerokopasmowych Technologii Mobilnych dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2007-2008
Grant inwestycyjny   Opracowanie mobilnej jednostki pomiarowej do badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciągów komunikacyjnych dr inż. Jacek Stefański WFOŚ i GW w Gdańsku
WETI PG
--- KSiSR WETI PG 2007-2008
Projekt badawczy rozwojowy BiO Prototyp stanowiska laboratoryjnego do wykrywania sygnałów DS SS dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2007-2010
Praca badawczo-rozwojowa   Rozwój nowoczesnych technik transmisji radiowych wykorzystujących technologię MIMO dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. --- KSiSR WETI PG 2007
Projekt badawczy rozwojowy   Opracowanie systemu monitorowania ładunków kontenerowych w morskim porcie handlowym dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2006-2009
Praca badawczo-rozwojowa   Radiowe systemy transmisyjne o dużych przepływnościach typu MIMO – analiza i ocena stanu wiedzy, standaryzacji i poziomu dojrzałości rozwiązań technicznych do implementacji dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. --- KSiSR WETI PG 2006
Praca naukowo-badawcza Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego na lata 2005-2008 Rozpoznanie rozwoju służb radiokomunikacji morskiej oraz opis możliwych działań w gospodarce widmem  dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG Instytut Łączności --- KSiSR WETI PG 2006
Projekt badawczy rozwojowy   Mobilny system ekspertowy do badania i analizy zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego
dr inż. Jacek Stefański MNiSW --- KSiSR WETI PG 2005-2007
Projekt badawczy rozwojowy   Badania propagacji fal radiowych i opracowanie algorytmów lokalizowania telefonu komórkowego w strefie przybrzeżnej na morzu dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW --- KSiSR WETI PG 2005-2007
Projekt promotorski   Projektowanie sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski MNiSW --- KSiSR WETI PG 2005-2010
Grant inwestycyjny   Zakup aparatury naukowo-badawczej służącej potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski KBN --- KSiSR WETI PG 2000