KODEŚ | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

KODEŚ

Loga NCBIR

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i firmy DGT Sp. z o.o. (Lider) wygrało konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymało dofinasowanie na realizację projektu pt: „Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT”.

Przedmiotem projektu jest koncentrator KODEŚ danych elektroenergetycznych wyposażony w innowacyjne funkcje decyzyjne oraz funkcje bramy w środowiskach AMI, SCADA, HAN, IoT. 

Urządzenie ma stanowić ważny element infrastruktury sieci telekomunikacyjnej 5G, dedykowany do pracy w ramach przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial IoT), przeznaczony dla firm dostarczających energię elektryczną, funkcjonujący na brzegu sieci. KODEŚ może wspierać inteligentne stacje transformatorowe SN/nn w zakresie monitoringu i kontroli sieci SN i nn, monitorowania i zdalnego sterowania rozdzielnicami SN itp.

Projekt realizowany będzie przez pracowników Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych przez najbliższe trzy lata. Całkowita kwota projektu to ponad 9 mln, a dofinasowanie projektu to przeszło 7 mln.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Małgorzata Gajewska, adiunkt w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych.