Oferta badawcza | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Oferta badawcza

USRP - pcb

Aktualnie zespół Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności zaliczamy badania systemowe w następujących obszarach:

 • trendy rozwojowe współczesnej radiokomunikacji obejmujące systemy i sieci 2G - 5G oraz systemy i sieci następnych generacji NGN, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie zasobami radiowymi,
 • radio programowalne SDR (Software Defined Radio), zwłaszcza opracowywanie narzędzi programowych do elastycznego doboru parametrów systemowych toru radiowego,
 • radio kognitywne, zwłaszcza wypracowywanie efektywnych sposobów zarządzania dostępem do zasobów częstotliwościowych,
 • radiolokalizacja i radionawigacja, postrzegane jako ubiquitous positioning,
 • modelowanie kanałów radiowych w sieciach radiokomunikacyjnych, w tym WBAN oraz NGN dla nietypowych scenariuszy i środowisk propagacyjnych,
 • kompatybilność elektromagnetyczna w radiokomunikacji,
 • projektowanie sieci radiokomunikacyjnych,
 • propagacja fal radiowych oraz anteny radiokomunikacyjne wraz z techniką MIMO,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence), a w szczególności metod głębokiego uczenia DL (Deep Learning) w radiokomunikacji,
 • systemy do komunikacji pomiędzy pojazdami (V2V) oraz pomiędzy pojazdami a infrastrukturą (V2I),
 • systemy i urządzenia radiokomunikacyjne przeznaczone do zastosowań specjalnych zwiększających bezpieczeństwo państwa.

Ponadto ważnym zagadnieniem współczesnej telekomunikacji bezprzewodowej, będącym przedmiotem zainteresowania zespołu Katedry, jest szerokopasmowa transmisja danych z zastosowaniem techniki wieloantenowej MIMO, od której oczekuje się przepływności porównywalnej z sieciami przewodowymi. Ważną częścią naszej aktywności badawczej były i są prace dotyczące współczesnych problemów radiokomunikacji morskiej.

Chętnie podejmiemy współpracę zarówno w obszarach radiokomunikacji, w których już mamy doświadczenie, jak też nowych obszarach dających nam możliwość rozwoju i poszerzenia wiedzy. Zespół Katedry realizował do tej pory zarówno prace finansowane w drodze konkursowej ze środków publicznych, prace zlecane na zasadach komercyjnych, pełniliśmy rolę lidera w konsorcjach badawczych, wykonawcy, podwykonawcy, ekspertów i doradców, opiniowaliśmy też postępowania przetargowe na rozległe sieci radiokomunikacyjne i weryfikowaliśmy rzetelność dostawców i parametry oferowanego sprzętu radiowego. W dobie szybkiego rozwoju technik i technologii radiowych jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

Aby poprawić jakość prowadzonych prac badawczych i zwiększyć efektywność zespołu, od 2010 roku w strukturze Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych zostało utworzone Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych. Laboratorium to jest strukturą porządkującą organizację prac i ułatwiającą zarządzanie posiadanym sprzętem badawczo-pomiarowym. Możliwości i ofertę Laboratorium przedstawiamy na wydzielonej stronie internetowej. Warto wspomnieć, że wprowadzony w Laboratorium system zarządzania jakością przeszedł w 2019 roku proces certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015.