logotyp_lsłb

Od 2010 roku w strukturze Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej funkcjonuje wydzielone Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych (LSŁB).

Utworzenie laboratorium było powiązane z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, dzięki któremu zakupiono przyrządy pomiarowe uzupełniające w istotny sposób bazę sprzętową Katedry. Od początku celem funkcjonowania Laboratorium było przede wszystkim podnoszenie kompetencji teoretycznych i praktycznych pracowników Katedry w zakresie szeroko pojętej radiokomunikacji, w tym między innymi poprzez realizację prac finansowanych ze środków zewnętrznych: prac zleconych w obszarze bezpieczeństwa i obronności, konkursów NCBiR czy zleceń komercyjnych. Laboratorium nie zatrudnia żadnych pracowników, prace w Laboratorium są realizowane przez pracowników naukowych i technicznych Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, dobieranych według kompetencji do konkretnego zadania. Pozwala to na skoncentrowanie na jakości realizowanych prac i rozwoju, nie na konkurencyjności ekonomicznej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w polityce jakości Laboratorium, w której główny cel działalności został zdefiniowany jako:

Rzetelna realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze radiokomunikacji, telekomunikacji i teleinformatyki na najwyższym możliwym poziomie, popartym wiedzą i doświadczeniem.

Pełen tekst polityki jakości dostępny jest pod tym odnośnikiem:

Polityka jakości