Oferta | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Oferta

PCB - Aegis

Profil działalności Laboratorium obejmuje przede wszystkim prace badawcze, wdrożeniowe i ekspertyzy w szeroko pojętej tematyce systemów i sieci radiokomunikacyjnych oraz radiolokalizacyjnych, co obejmuje między innymi systemy komórkowe, dyspozytorskie i trunkingowe, bezprzewodowe sieci teleinformatyczne, sieci BAN, urządzenia i systemy radiolokalizacyjne i radionawigacyjne. Ponadto realizujemy badania w zakresie propagacji fal radiowych, modelowania kanałów, technik modulacji i kodowania, zagadnień wielodostępu do kanału, zarządzania ruchem w sieciach radiowych i innych.

Dbając o podnoszenie jakości realizowanych prac w Środowiskowym laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych wdrożony został system zarządzania jakością, który w maju 2019 roku otrzymał certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015. W ramach tego systemu zdefiniowaliśmy cztery podstawowe obszary działalności badawczej i komercyjnej, objęte procedurami zarządzania jakością:

  • Realizacja pomiarów i ekspertyz w obszarze radiokomunikacji, telekomunikacji i informatyki
  • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze radiokomunikacji, telekomunikacji i teleinformatyki
  • Wytwarzanie oprogramowania prototypowego
  • Wytwarzanie prototypowych urządzeń telekomunikacyjnych

System zarządzania jakością obejmuje także między innymi dbanie o poszerzanie kompetencji pracowników, nadzór nad wyposażeniem laboratorium (sprzęt, materiały) oraz monitorowanie zadowolenia klientów zewnętrznych.