Realizowane projekty | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Realizowane projekty

Salon II - elementy

Aktualnie w Środowiskowym laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych realizowane są prace w dwóch projektach, finansowanych ze środków publicznych w drodze konkursowej:

KODEŚ - Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT

DUCH - Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy

Natomiast wśród prac zrealizowanych do tej pory w ostatnich latach można wymienić zarówno finansowane ze środków publicznych, np.:

  • 2017-2020: Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS (VCS-MLAT) - projekt finansowany ze środków NCBiR w programie POIR, realizowany w konsorcjum z firmą DGT
  • 2016-2019: Przenośne urządzenie do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej (AEGIS) - projekt finansowany ze środków NCBiR w obszarze Bezpieczeństwo i Obronność
  • 2014-2017: System szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony morskiej granicy państwowej (STRUGA)
  • 2013-2016: System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych (SALON)

jak też zlecenia komercyjne, między innymi:

  • 2017-2018: Prace badawcze w ramach projektu Rozwinięcie zagadnienia Smart Building w oparciu o opracowaną technologię IndoorNavi do lokalizacji w czasie rzeczywistym osób i obiektów w przestrzeni zamkniętej
  • 2017: ekspertyza: Analiza oddziaływania planowanej inwestycji – wieży radiokomunikacyjnej dla systemów telefonii komórkowej i Internetu szerokopasmowego – na pracę obiektów radiokomunikacyjnych na terenie Portu Lotniczego
  • 2016-2017: opracowania: Study on multilateration algorithms oraz Study on Filtering and Prediction Algorithms w ramach projektu Next Generation ADS-B/MLAT Surveillance System
  • 2013-2014: Ekspertyza techniczna dotycząca metodyki wykonywania pomiarów propagacyjno-zasięgowych na potrzeby służb kontroli ruchu lotniczego
  • 2013: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej systemu perymetrycznego

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę w szeroko pojętym obszarze radiokomunikacji, stale podnosimy kompetencje i poszerzamy wiedzę by świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie.