Wyposażenie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wyposażenie

Antena

Na wyposażeniu Środowiskowego laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych znajdują się między innymi następujące przyrządy pomiarowe:

 • Wektorowe analizatory obwodów (np. Agilent E5071, Keysight N9914) łącznie w paśmie 30 kHz - 20 GHz
 • Analizatory widma (Anritsu MS2690, 2721, 2724 z opcjami testowania sygnałów sieci 2G/3G, Agilent N9030 z opcją pomiaru współczynnika szumów) łącznie w paśmie 3 Hz - 26,5 GHz)
 • Programowane generatory wektorowe (np. R&S SMU200, Agilent E8267) w pasmach od 100 kHz do 20 GHz
 • Generatory sygnałów w paśmie podstawowym (R&S AFQ100) pasmo do 528 MHz
 • Generatory rubidowe FS725
 • Testery radiotelefonów analogowych i DMR (np. R&S CMA180)
 • Odbiorniki radiokomunikacyjne (R&S EM550, ESMD, ESVD) pasmo 20 kHz do 26,5 GHz
 • Wzmacniacze niskoszumne do 18 GHz
 • Wzmacniacze mocy (np. 30S1G4, 80S1G4, 50WD1000, PEA02-1-40), pasmo DC do 4,2 GHz, moce do 100W
 • Anteny pomiarowe (np. R&S HE300, SAS-510-7), zakres 20 MHz do 7500 MHz
 • Anteny ogólnego przeznaczenia (np. R&S HK014, Cobham XPO2V, XPO3V, OA1, OA2), pasma łącznie od 30 MHz do 10 GHz
 • Antena dwupolaryzacyjna (LB-OSJ-0760) pasmo 700 MHz do 6 GHz
 • Miernik natężenia pola do celów BHP (Narda NBM-550), pomiary w paśmie do 60 GHz
 • Reflektometr (R&S NRT)
 • Miernik mocy sygnałów RF (Agilent U2000, Keysight E4416 z sondami 9 kHz do 18 GHz)

Ponadto dysponujemy przyrządami ogólnego przeznaczenia jak oscyloskopy cyfrowe o częstotliwości próbkowania do 20 Gs/s, oscyloskopy sygnałów mieszanych, zasilacze, generatory funkcyjne, multimetry 6 i 1/2 cyfry, mierniki zniekształceń sygnałów audio. Do celów badań dysponujemy również zestawem urządzeń radia programowalnego USRP z serii N i B, także z autorskimi modyfikacjami poprawiającymi ich właściwości użytkowe.