DUCH | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

DUCH

logotyp_UE_NCBIR

Tytuł projektu: Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy

Akronim projektu: DUCH IoT

Przedmiotem projektu jest opracowanie definiowanego programowo, uniwersalnego interfejsu radiowego dla inteligentnych urządzeń IoT (DUCH IoT), pracującego zgodnie z międzynarodowymi standardami: LTE kat. NB1/NB2. Rezultatem projektu będzie nowy produkt w formie sprzętowo-programowego frameworku NB-IoT z konfigurowalnym podziałem realizowanych funkcji pomiędzy częścią sprzętową (zrealizowaną jako moduły IP Core opisane w języku HDL w sposób niezależny od technologii), a częścią programową systemu NB1/NB2 (zrealizowaną jako programowe moduły opracowane w języku C/C++). Przyjęta forma konfigurowalnego interfejsu radiowego umożliwia jego uniwersalną implementację w zależności od estymowanych zasobów obliczeniowych i wskaźników efektywności warstwy sprzętowej w urządzeniu docelowym, tak by zmaksymalizować efektywność operacyjną całego urządzenia i skrócić czas wdrożenia.

Projekt Duch - stanowisko

Innowacyjna konfigurowalność programowo-sprzętowej architektury interfejsu radiowego oparta będzie m.in. na wyspecyfikowanych interfejsach programowych. Umożliwią one implementację konfigurowalnego frameworku realizującego wąskopasmową komunikację radiową dla urządzeń IoT, w którym przetwarzanie danych będzie dzielone, pomiędzy częścią programową i sprzętową a wymianę danych między obiema częściami zapewnią w/w interfejsy dające swobodę w wyborze punktów połączenia obu implementacji. Sposób wykorzystania rezultatu projektu polega na zastosowaniu frameworku do rozbudowy istniejących inteligentnych urządzeń lub realizacji specjalizowanego układu SoC, integrującego funkcjonalności interfejsu radiowego NB-IoT z innymi elementami aplikacji, np. funkcje kryptograficzne, AI (Artificial Intelligence) dla stworzenia węzła Internetu Rzeczy o wymaganych cechach, skracając czas jego wdrożenia do produkcji. Opracowywany interfejs radiowy zawierać będzie zaimplementowane algorytmy wspomagające adaptacyjny odbiór sygnałów radiowych oraz estymację stanu kanału radiowego.

Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Umowa: POIR.01.01.01-00-1025/19-00 z dnia 2020-05-28

Okres realizacji: 1 czerwca 2020 - 30 września 2023

Wartość projektu: 10 304 176,13 PLN

Dofinansowanie: 8 138 674,17 PLN

Konsorcjum: DGT Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika Gdańska

Kierownik B+R projektu: dr inż. Krzysztof Cwalina