Wynalazki i innowacje | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wynalazki i innowacje

Żarówka

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zespół Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych uzyskał ochronę patentową na następujące wynalazki:

 1. Patent nr 234704 na wynalazek pt. Układ do adaptacyjnej zmiany przepływności transmisji w heterogenicznych sieciach nasobnych, 2020.
 2. Patent nr 232919 na wynalazek pt. Układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systeme nawigacyjnym GPS, 2019.
 3. Patent europejski nr 3112891 na wynalazek pt. Układ do wyznaczania kierunku nadejścia sygnału radiowego, 2019.
 4. Patent nr 228203 na wynalazek pt. Układ do wyznaczania kierunku nadejścia sygnału radiowego, 2018.
 5. Patent nr 227154 na wynalazek pt. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów, 2017.
 6. Patent nr 225719 na wynalazek pt. Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA, 2017.
 7. Patent nr 222850 na wynalazek pt. Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice rozpraszania widma DS-CDMA, 2016.
 8. Patent nr 219314 na wynalazek pt. Sposób i układ do wykrywania sygnałów radiowych z widmem rozproszonym zlokalizowanych poniżej poziomu szumów w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 9. Patent nr 219345 na wynalazek pt. Sposób i układ do odbioru sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 10. Patent nr 219346 na wynalazek pt. Sposób i układ do odbioru sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 11. Patent nr 220907 na wynalazek pt. Układ do kształtowania widma sygnału radiowego, 2012.

Kilka kolejnych zgłoszeń wynalazków jest w trakcie procedowania w Urzędzie Patentowym RP.

Ponadto uzyskaliśmy następujące prawa ochronne:

Należy jednak wspomnieć, że istnieją kategorie wynalazków i rozwiązań innowacyjnych, które nie mogą uzyskać w Polsce ochrony patentowej mimo niepodważalnej nowości i użyteczności praktycznej. Do tej kategorii można zaliczyć między innymi następujące osiągnięcia i opracowania:

 • opracowanie mobilnej stacji bezprzewodowego monitoringu powietrza atmosferycznego, wdrożonej do eksploatacji w fundacji ARMAAG;
 • opracowanie systemu bezprzewodowego monitoringu bezpieczeństwa publicznego, który jest przygotowywany do wdrożenia w ramach podpisanej umowy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Publicznego – Spółka z o. o.;
 • opracowanie radiowego systemu sygnalizacji świetlnej o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych na Jeziorach Mazurskich, przygotowywanego do wdrożenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • opracowanie i zrealizowanie demonstratora techniki wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumów, będącego przedmiotem zainteresowania Sił Zbrojnych RP;
 • opracowanie i zrealizowanie demonstratora samoorganizującej się sieci sensorowej typu ad-hoc;
 • opracowanie koncepcji bezprzewodowego systemu lokalizacji osób i mienia, także w pomieszczeniach zamkniętych, opartego na technice UWB IR, będącej przedmiotem zainteresowania MSWiA i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;
 • opracowanie nowych modeli propagacyjnych do wyznaczania tłumienia sygnału radiowego w systemach dostępowych w terenie zabudowanym oraz w systemach telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu.