Seminaria | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Seminaria

Whiteboard

W Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych odbywają się zarówno cykliczne seminaria, na których pracownicy i doktoranci przedstawiają wyniki swoich prac badawczych, jak i wystąpienia gości spoza Katedry mające charakter przedstawienia stanu wiedzy w zakresie, w którym nawiązywana jest lub trwa współpraca oraz wymiany doświadczeń naukowych, technicznych czy dydaktycznych.

Zaproszenia na seminaria prowadzone przez gości będą się pojawiały na stronie www Katedry przed samymi seminariami. Start godz. 9:00, sala 427EA.  Zapraszamy!

Harmonogram seminariów naukowych w KSiSR w semestrze letnim 2022/2023

Data Prelegent Temat
29.03.2023 mgr inż. Jakub Dumara (Ericsson) 5G w Praktyce
10.05.2023 mgr inż. Arkadiusz Zięba

IP scheduled throughput measuring examples in lab environment

17.05.2023

MSc Hira Manzoor

Current State of the PhD Research Studies on the mmWave Frequency Band in the Car Environment

31.05.2023 dr inż. Agnieszka Czapiewska Zagadnienie transmisji danych w środowisku wodnym

07.06.2023

mgr inż. Robert Burczyk

Detekcja wąskopasmowych interferencji w paśmie pracy interfejsu radiowego LTE

14.06.2023

mgr inż. Olga Błaszkiewicz

Synchronizacja czasu i częstotliwości w interfejsie radiowym NB-IoT

Informacji na temat seminariów udziela opiekun: dr inż. Piotr Rajchowski.