Spliter

Radiokomunikacja na studiach I stopnia (inżynierskich) jest częścią strumienia Telekomunikacja. W ramach tego strumienia studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną w następujących obszarach:

 • podstawy systemów informacyjnych,
 • sygnały telekomunikacyjne,
 • projektowanie systemów bezprzewodowych,
 • systemy radiokomunikacyjne,
 • techniki transmisji i komutacji,
 • sieci komputerowe,
 • podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego,
 • przetwarzanie dźwięków i obrazów,
 • systemy operacyjne,
 • zastosowanie procesorów sygnałowych,
 • technika światłowodowa w telekomunikacji,
 • systemy i architektury NGN,
 • systemy i terminale multimedialne,
 • radary i sonary,
 • inteligentne systemy decyzyjne,
 • telemonitoring środowiska i systemy GIS,
 • podstawy radiofonii i telewizji.

Natomiast począwszy od szóstego semestru kształcenie studentów odbywa się w tzw. profilach dyplomowania. Profil systemy i sieci radiokomunikacyjne obejmuje między innymi następujące obszary wiedzy:

 • miernictwo radiokomunikacyjne,
 • modulacje cyfrowe,
 • podstawy systemów komórkowych,
 • radiowe sieci BAN,
 • urządzenia radiokomunikacyjne.

Prezentacja profilu SiSR Prezentacja strumienia SiSR