Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony
Postępowania habilitacyjne

Skład Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna 

 1. dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG - WCh
 2. dr hab. inż. Iwona Gabriel, prof. PG -WCh
 3. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG - WETI
 4. dr hab. inż. Beata Krawczyk, prof. PG - WCh
 5. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG - WILiŚ
 6. dr hab. inż. Rafał Piątek, prof. PG - WCh
 7. prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski - WEiA
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński
 9. prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska  – przewodnicząca Rady - WETI
 10. dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. PG - WCh
 11. dr inż. Paweł Wityk - WCh
 12. dr hab. inż. Beata Zalewska-Piątek, prof. PG - WCh