Rada ITiT | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada ITiT

Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony
Postępowania habilitacyjne

Skład Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja*

 1. dr hab. inż. Sławomir J. Ambroziak, prof. PG
 2. dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
 4. prof. dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
 6. dr inż. Wojciech Gumiński
 7. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG
 8. dr hab. inż. Iwona Kochańska, prof. PG
 9. prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
 10. dr hab. inż. Marcin Kulawiak, prof. PG
 11. dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. PG
 12. dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG
 13. dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. PG
 14. dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG - przewodniczący Rady
 15. prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński
 16. dr. hab. inż. Jarosław Sadowski, prof. PG
 17. prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
 18. dr hab. inż. Julian Szymański, prof. PG

* członkowie Rady ITiT są pracownikami WETI