DIAQUANT | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

DIAQUANT

labD

Nowoczesne Laboratorium DIAQUANT wyposażone jest specjalistyczną aparaturę badawczą do charakteryzacji fizycznych i optycznych właściwości materiałów.
Zestaw posiadanej aparatury pozwala na realizację zaawansowanych projektów badawczych z dziedziny optoelektroniki kwantowej dotyczących bioelektroniki i biofotoniki.
Elementy zestawu to między innymi:

  • mikroskop fluorescencyjny
  • mikroskop polaryzacyjny
  • refraktometr do pomiaru współczynnika załamania
  • profilometr mechaniczny
  • stanowiska do transferu materiałów 2D
  • stanowiska do montażu elementów elektronicznych
  • spektrometr do badania optycznego rezonansu magnetycznego (ODMR)
  • automatyczny system pomiarów elektrycznych w szerokim zakresie temperatur z klatką Faradaya
  • analizator do pomiaru rozmiarów cząstek i potencjału zeta (DLS)
  • system mikroprzepływowy z detekcją fluorescencji