Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych (LSŁB) przygotowane jest do prowadzenia prac badawczych w zakresie testowania terminali sieci komórkowych z interfejsami radiowymi 2G-4G, w tym NB-IoT. Pomiary mogą odbywać się w trybie testowego podłączania się terminali do emulowanej stacji bazowej, bądź też przeprowadzając testowe transmisje danych o charakterze testów wydajnościowych. Dodatkowo przygotowane stanowisko laboratoryjne umożliwia emulowanie warunków panujących w kanale radiowym w różnych środowiskach propagacyjnych.
Laboratorium wyposażone jest w a
paraturę (wybrane pozycje):
- wektorowe generatory sygnałów,
- przenośne analizatory widma,
- urządzenia radia programowalnego z pasmem pracy do 400 MHz,
- przenośne analizatory widma,
- wektorowe analizatory obwodów,
- miernik pola elektromagnetycznego,
- testery radiokomunikacyjne oraz komory ekranujące,
- skaner radiowy z funkcją identyfikacji sieci komórkowych,
- szerokopasmowe zestawy antenowe do celów pomiarowych.

Najważniejsze oferowane usługi to:
- realizacja pomiarów otoczenia radiowego,
- poszukiwanie źródeł sygnałów niepożądanych,
- pomiary aktywnych i pasywnych podzespołów radiokomunikacyjnych,
- pomiary parametrów sygnałów sieci komórkowych,
- testowanie wybranych urządzeń radiokomunikacyjnych,
- rejestracja sygnałów szerokopasmowych interfejsów komunikacyjnych,
- wytwarzanie sygnałów radiowych o konfigurowalnych parametrach.